Zamknij
REKLAMA

Ważne zmiany w prawie pracy

12:00, 06.12.2019 | M.N
Skomentuj
REKLAMA

Jak zwykle we środę w Starogardzkim Klubie Biznesu odbył się dyżur konsultacyjny. Tematem przewodnim były zmiany w prawie pracy w 2019 r. Konsultacje poprowadziła Pani Agnieszka Kinder - radca prawny, partner i założyciel kancelarii A. Kinder K. Kinder A. Gierat Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Toruniu (na zdjęciu trzecia od lewej).

Na spotkaniu omówiono najistotniejsze nowe regulacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r., w tym w szczególności zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r., poz. 357) oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369), które to zmiany w istotny sposób zmieniły zasady prowadzenia i przechowywania przez pracodawców dokumentacji pracowniczej.

Omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące obowiązujących okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej i obowiązków informacyjnych pracodawcy z tym związanych, zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników i dokumentów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy) w postaci papierowej lub elektronicznej, zmiany postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej i obowiązków informacyjnych pracodawcy z tym związanych, wydawania kopii, możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej, zniszczenia dokumentacji pracowniczej, możliwości jej wydania byłemu pracownikowi do czasu zniszczenia.

Zwrócono uwagę także na zmiany w zakresie przepisów o wydawaniu świadectw pracy, które weszły w życie od dnia 07 września 2019 r. mocą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1709) oraz mocą ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r., poz. 1043. W tym temacie zostały omówione szczegółowo nowe regulacje dotyczące zasad wydawania pracownikom przez pracodawcę świadectw pracy, w tym terminu jego wydania, a także regulacje dotyczące nowej treści pouczenia pracownika o prawie wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie wystąpienia  z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Omówiono również obowiązującą od dnia 07 września 2019 r. nowelizację art. 943 § 4 k.p., która w dużym stopniu rozszerzyła odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu. W tym zakresie zwrócono uwagę uczestników spotkania w szczególności na to, że od tego dnia podstawą roszczenia mobbowanego pracownika o odszkodowanie jest art. 943 § 4 k.p. (nie zaś art. 415 k.c.) oraz, że szkoda nie jest konieczną przesłanką odpowiedzialności pracodawcy, a zasądzone odszkodowanie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W czasie spotkania zwrócono także uwagę na obowiązującą od dnia 7 listopada 2019 r. istotną zmianę art. 4772 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym to przepisem sąd uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zasygnalizowano również mające miejsce w roku 2019 zmiany przepisów dotyczących szkoleń BHP, zmiany przepisów dotyczących rodzaju danych osobowych, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika, a także konieczności uzyskiwania przez pracodawcę zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, stanowiącej podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych. Zwrócono też uwagę na wchodzącą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. nowelizację art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177), zgodnie z którym to przepisem przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie się uwzględniało również dodatku za staż pracy.

(M.N)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%