Zamknij
REKLAMA
Dostarczanie towarów z hurtowni do sklepów.
StPr/22/1185
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 300 do 4 000 PLN

- wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych wobec dzieci (pomoc w spożywaniu posiłków, rozbieraniu i ubieraniu dzieci oraz korzystaniu z toalety), - dbanie o lad i porzadek w salach oraz innych pomieszczeniach przedszkolnych, - uczestnictwo w spacerach, wycieczkach i zabawach z dziećmi;
StPr/22/1181
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

- współpraca przy organizowaniu akcji promocyjnych oraz imprez kulturalno - sportowych organizowanych przez Wydział, - prowadzenie dokumentacji wydziałowej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną (w tym czuwanie nad sprawnym przepływem korespondencji, sporządzanie zamówień i prowadzenie spraw w elektronicznym obiegu dokumentów, przepisywanie pism, wysyłka krespondencji, kopiowanie dokumentacji);
StPr/22/1182
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

- organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie artystycznym, - organizacja imprez rozrywkowych i rekreacyjnych;
StPr/22/1183
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Praca administracyjno biurowa z wypełnianiem i tłumaczeniem dokumentów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski. Rekrutacja pracowników z Ukrainy.
StPr/22/1184
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom oraz rodzinom zastępczym, współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i innymi organami pomocniczymi, wszelkie prace biurowe. Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie: https://pcprstarogard.mojbip.pl/15.html
StPr/22/1166
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca edukacyjno-wychowawcza z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w tym grupie zróżnicowanej kulturowo i językowo.
StPr/22/1164
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Obsługa linii produkcyjnej, pakowanie i sortowanie nóżek, mycie pojemników, pakowanie produktów do skrzynek, prace magazynowe.
StPr/22/1172
data rozpoczęcia pracy od 24.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

wykonywanie mebli kuchennych i biurowych z płyt MDF, pomoc w pracach stolarskich
StPr/22/1175
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od od 3 100 do 4 500 PLN

- prowadzenie kalendarza wizyt, - kontakt z klientem, - udział w akcjach promocyjnych, - aktywne poszukiwanie klientów, - uczestnictwo w spotkaniach z klientami, - asysta przy układaniu programu detoksu, - pisanie tekstów przygotowywanie prezentacji;
StPr/22/1151
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN