Zamknij
REKLAMA
Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami. Rozpoznawanie potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb potencjalnych pracowników. Pozyskiwanie ofert pracy. Ewidencjonowanie osób poszukujących pracy oraz ich kompleksowa obsługa. Wydawanie skierowań do pracy. Obsługa programu komputerowego Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy. Sporządzanie okresowych sprawozdań oraz innej dokumentacji. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.45.
StPr/22/9272
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Prace pomocnicze podczas realizacji wznoszenia obiektów budowlanych
StPr/22/1429
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od od 20 do 25 PLN

Szycie pokrowców
StPr/22/1415
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Czynności polegające na segregacji, myciu i pakowaniu kurzych łapek.
StPr/22/1402
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Hydraulik
StPr/22/1409
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 5 532 PLN

spawanie gazami, tlenem, acetylenem
StPr/22/1411
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 6 256 PLN

Obsługa klienta, wykładanie towaru na półki sklepowe, pilnowanie dat ważności, utrzymanie czystości na stanowisku pracy i sali sprzedaży
StPr/22/1412
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Odpowiadanie za nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji w jednostce opiekuńczo-wychowawczej. Opracowywanie programów edukacyjnych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Współpracowanie z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz kształceniem i wychowaniem. Rozwiązywanie problemów wychowawczych z młodzieżą niedostosowaną społecznie i wymagającą szczególnej opieki. Przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie organizacji i realizacji kształcenia. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.45.
StPr/22/9128
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Kontrola pobieżna, kontrola osobista, służba w systemie jednozmianowym i wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności z bronią palną przy zwiększonej dyspozycyjności. Termin przyjęcia kandydatów do służby w 2022 r. - trzeci i czwarty kwartał 2022 r. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-starogardzie-gdanskim-straznik-dzialu-ochrony%2024.06.2022%20R.
StPr/22/1395
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2022
wynagrodzenie od od 4 327 do 4 327 PLN

praca na produkcji dla pań +30 lat. wymagane doświadczenie w pracy na produkcji
98/9/2022
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN