Zamknij
REKLAMA
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, w tym w systemie cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw; wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych; obsługa referatu sędziego, referendarza sądowego; obsługa urządzeń ewidencyjnych i praca w oprogramowaniu Sędzia-2; sporządzanie wokand; przygotowywanie korespondencji; wykonywanie zarządzeń sędziego, referendarza sądowego i innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://starogard-gd.sr.gov.pl/a-1100-223-konkurs-na-stanowisko-stazysta-umowa-na-czas-okreslony-w-celu-zastepstwa-nieobecnego-pracownika,new,m2,232.html,2565
StPr/23/0089
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 598 PLN

Prowadzenie zajęć z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych na kierunku technik analityk w technikum dziennym dla młodzieży.
StPr/23/0079
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 36 PLN

Utrzymanie porządku i czystości na zewnątrz budynków, pielęgnacja zieleni, wykonywanie nasadzeń, odśnieżanie, obsługa sprzętu technicznego.
StPr/23/0072
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 do 3 500 PLN

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.
StPr/23/0077
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

- tworzenie projektów graficznych multimedialnych - obsługa systemów komputerowych - prowadzenie sklepu internetowego w powiązaniu z programem handlowo - magazynowym
StPr/23/0078
data rozpoczęcia pracy od 18.02.2023
wynagrodzenie od od 4 500 do 6 000 PLN

Naprawa sprzętu AGD.
StPr/23/0066
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym.
StPr/23/0057
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 2 000 do 2 400 PLN

Konsultacja pacjentów ze schorzeniami w ramach oddziałów dziennych i stacjonarnych, indywidualna praca z pacjentami, praca w zespole interdyscyplinarnym, prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa, dbałość o zachowanie wysokich standardów medycznych.
StPr/23/0049
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

Konsultacja pacjentów ze schorzeniami w ramach oddziałów dziennych i stacjonarnych, indywidualna praca z pacjentami, diagnoza i bilans pacjentów, praca w zespole interdyscyplinarnym, prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa, dbałość o zachowanie wysokich standardów medycznych.
StPr/23/0051
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 8 210 PLN

Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom oraz rodzinom zastępczym, współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i innymi organami pomocniczymi, wszelkie prace biurowe
StPr/23/0048
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN