Zamknij
REKLAMA
Całosc zadań zwiazanych z funkcjonowaniem OSP, ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodz., przeciwepidemiologiczna, fundusz sołecki, zestawienia wniosków do budżetu. więcej informacji na :bip.ugstarogard.pl
StPr/21/0188
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

- przyjmowanie wniosków, archiwizacja polis, przygotowywanie ofert, - wypełnianie druków do rejstracji
StPr/21/0190
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

-sprawdzanie punktualności ruchu autobusowego -kontrola biletów -obserwacje paliwowe -obserwacja kierowców i pasażerów -dowóz pracowników
StPr/21/0192
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

1. Realizację poradnictwa zawodowego poprzez: a) Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. b) Udzielanie pracodawcom pomocy: - w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, - we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych. 2. Świadczenie poradnictwa zawodowego w formie: a) porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim lub na odległość kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy, b) porady grupowej, c) szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez powiatowe urzędy pracy, d) informacji zawodowej. Okres zatrudnienia: od: 01 kwietnia 2021 rok do: 31 marca 2022 r. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
StPr/21/0179
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

1. Przygotowywanie planu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 2. Prowadzenie naboru na szkolenia grupowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 3. Realizację zadań wynikającą z organizacji szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami w tym zakresie. 4. Wzywanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu przedstawienia propozycji szkolenia i kierowanie je na szkolenia. 5. Kierowanie na badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 6. Monitorowanie i kontrolę przebiegu realizacji szkoleń w jednostkach szkolących. 7. Realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym (KFS). 8. Przygotowywanie dokumentacji i statystyk w zakresie szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym wykazu uczestników szkoleń uprawnionych do wypłaty stypendium szkoleniowego. 9. Sporządzanie projektów decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. 10. Obsługę formalną wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych, finansowanie kosztów egzaminów i licencji. Okres zatrudnienia: od: 01 kwietnia 2021 rok do: 31 marca 2022 r. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
StPr/21/0180
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

spawanie i montaż konstrukcji i elementów stalowych , prace ślusarskie , Szeroko pojęte prace remontowe w obszarze malarni , śrutowni , cynkowni.
11/2/2021
data rozpoczęcia pracy od
wynagrodzenie od 3 500 - 4 200 PLN

przyjmowanie i wydawanie towarów, Obsługa dostaw i wysyłek. współpraca z innymi działami firmy.Kontrola stanów faktycznych przewożonych towarów z dokumentami wysyłkowymi.
10/2/2021
data rozpoczęcia pracy od
wynagrodzenie od 3 500 - 4 200 PLN

Dowóz pracowników na trasie Kaliska-Starogard -Trójmiasto.
StPr/21/0171
data rozpoczęcia pracy od 18.02.2021
wynagrodzenie od 2 800 - 4 000 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w technikum budownictwa, uczestnictwo w radach pedagogicznych.
StPr/21/0149
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od 3 049 - 4 046 PLN

- obsługa urządzeń biurowych, - segregacja i układanie dokumenów, - obsługa korespondencji, - obsługa klienta, - bieżące prace zlecone przez przełożonych
StPr/21/0152
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN