Zamknij
REKLAMA
Zgodnie ze stanowiskiem
StPr/22/0692
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 010 PLN

Wykonywanie prac prostych w przemyśle.
StPr/22/0691
data rozpoczęcia pracy od 27.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Koszenie trawy, sprzątanie terenów zewnętrznych, okopywanie żywopłotów.
StPr/22/0693
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Obsługa klientów w punkcie obsługi klienta, obsługa dokumentacji, obsługa kasowa
StPr/22/0679
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Pakowanie towaru, przyjmowanie towaru, wydawanie towaru, kontrola stanów magazynowych
StPr/22/0685
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Dbanie o tereny zielenii
StPr/22/0687
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- prace biurowe związane z funkcjonowaniem sekretariatów, - protokołowanie na rozprawach i obsługiwanie systemów informatycznych , - sporządzanie pism, rozpisywanie terminów rozpraw, - zszywanie akt, obsługa urządzeń biurowych tj. komputera, kserokopiarki, fax-u, niszczarki, centrali telefonicznej itp.
StPr/22/0680
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

1) prowadzenie rachunkowości jednostki i jednostek obsługiwanych; 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 4) opracowywanie projektu planu finansowego jednostki oraz wsparcie jednostek obsługiwanych w tym zakresie; 5) kontrolowanie wykonania budżetów jednostek oświatowych po stronie wydatków i dochodów; 6) nadzór zgodności wydatków z planami finansowymi; 7) nadzór nad prawidłową organizacją i rozliczaniem inwentaryzacji, 8) kierowanie podległymi pracownikami, zapewniając terminowe, rzetelne i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, 9) przestrzeganie zasad ustawy o rachunkowości
StPr/22/0673
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 7 000 PLN

Przewóż osób
StPr/22/0674
data rozpoczęcia pracy od 12.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Pomoc przy montażu nagrobków, zalewanie fundamentów, inne prace kamieniarskie.
StPr/22/0670
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2022
wynagrodzenie od od 19,7 do 21 PLN