Zamknij
REKLAMA

- sporządzanie raportów sprzedaży, - sporządzanie faktur sprzedaży i zakupów towaru, - prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji handlowej, - obsługa kasy fiskalnej, komputera i urządzeń biurowych
StPr/20/0665
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

zgodnie z zawodem
StPr/20/0671
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

zgodnie z zawodem
StPr/20/0670
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

- obsługa klienta, - zapoznanie sie z programem komputerowwym, - wystawianie dokumentów księgowych, - przyjęcie i wycena towaru.
StPr/20/0667
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka; - organizowanie najkorzystniejszych warunków rozwoju; - planowanie i organizowanie zabaw; - planowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych.
StPr/20/0668
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w środowisku w miejscu zamieszkania w celu zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego i higeny osobistej oraz pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
StPr/20/0672
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obowiązki: opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z obowiązującym programem nauczania, współpraca z rodzicami oraz nauczycielami, czynny udział w działalności przedszkola, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
StPr/20/0659
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace malarskie i remontowe na elewacji
StPr/20/0660
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

prace związane z remontem oraz malowaniem elewacji
StPr/20/0662
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Załatwianie bieżących spraw uczniowskich, prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczniów, prowadzenie księgi uczniów, przygotowywanie pism urzędowych, uzupełnianie danych w aplikacji SIO, wystawianie i ewidencja legitymacji szkolnych i indeksów, sporządzanie sprawozdań dotyczących uczniów. Szczegóły na stronie BIP pod adresem: https://zszstarogard.bip.gov.pl/wolne-stanowisko-pracy/ogloszenie-o-naborze.html
StPr/20/0650
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 3 100 PLN