Zamknij
REKLAMA

Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności z bronią palną przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
StPr/20/0633
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od do 3 703 PLN

Zgodnie z zawodem
StPr/20/0628
data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Prace na budowie. Miejsce wykonywania pracy: Teren realizowanych budów.
StPr/20/0630
data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- udział w akcjach rat.-gaśn. - udział w działaniach związanych z likwidacją skutków katastrof i klęsk żywiołowych - udział w ćwiczeniach, manewrach i szkoleniach doskonalących - utrzymanie sprawności fizycznej
StPr/20/0619
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem
StPr/20/0606
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem
StPr/20/0607
data rozpoczęcia pracy od 25.06.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

- przyjmowanie dostaw towarów, - zamawianie towarów, - obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej - wystawianie faktur. - obsługa lottomatu, - rozliczanie kart drogowych
StPr/20/0616
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

- nadzór nad magazynowaniem towarów, - nadzorowanie dostaw towarów, - nadzorowanie stanów magazynowych, - prowadzenie wysyłek towaru, - pakowanie towaru, - kontrola listów przewozowych
StPr/20/0611
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

- obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej, - sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych, - przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział, - udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR,
StPr/20/0921
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

Sprzedaż telefoniczna
StPr/20/0600
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN