Zamknij
REKLAMA

Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności z bronią palną przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.
StPr/20/1029
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od do 3 703 PLN

Przygotowanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami, dbanie o odpowiednią estetykę potraw, utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy
StPr/20/1031
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od 3 700 - 5 000 PLN

Prowadzenie zajęć z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego
StPr/20/1023
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od do 3 200 PLN

produkcja i montaż mebli
65/9/2020
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

kontrola jakościowa wytwarzanych wyrobów zgodnie z wytycznymi klienta · kontrola materiałów używanych w produkcji opakowań kartonowych wypełnianie dokumentacji jakościowej
64/9/2020
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 2 800 - 3 500 PLN

PRZEWÓZ OSÓB
59/9/2020
data rozpoczęcia pracy od 10.09.2020
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

- organizowanie pacy biura, - obsługa klientów, - obsługa urządzeń biurowych, - obsługa programów kancelarii, - sporządzanie pism, baz danych, - obsługa korenspondencji, - inne czynności związane przez pracodawcę;
StPr/20/1005
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

- pomoc dzieciom niepełnosprawnym w czynnościach samoobsługowych; - pomoc dzieciom niepełnosprawnym przy ubieraniu się, - pomoc dzieciom niepełnosprawnym podczas zajęć wg zaleceń nauczyciela; - dbanie o ład, porządek w pomieszczeniach lekecyjnych w których odbywają się zajęcia.
StPr/20/1015
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

zgodnie z zawodem
StPr/20/0980
data rozpoczęcia pracy od 14.09.2020
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Pozyskanie kandydatów do pracy z terenu Ukrainy i Białorusi, obsługa administracyjna.
StPr/20/0983
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN