Zamknij
REKLAMA
Realizacja zadań pracownika socj. zgodnie z art/ 119 ustawy o pomocy społecznej m.in. praca socjalna z osobami i rodzinami w celu umożliwienia przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzyst. własne uprawnienia, zasoby i możliwości, podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem, wypracowanie programów naprawczych.
StPr/20/1243
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- przeszkolenie z zakresu BHP, - zapoznanie z regulaminem pracy, - zapozanie z obiegiem dokumentacji, - zapoznanie z KPA, - obsługa sprzętu biurowego, - pomoc przy archiwizacji dokumentów, - pomoc przy obsłudze klienta
StPr/20/1241
data rozpoczęcia pracy od 14.12.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

- obsługa klienta - sporządzanie dokumentów - drukowanie etykiet, cen - koordynowanie pracy kas
StPr/20/1232
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

1. Realizacja zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i według przyjętych procedur. 2. Obsługa formalna postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 3. Współpraca i doradztwo przy udzielaniu zamówień publicznych udzielanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu. 4. Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy wyborze trybu udzielania zamówienia. 5. Opiniowanie zgodności z prawem i unormowaniami wewnętrznymi wybranego trybu zamówienia oraz wydatkowania środków publicznych w ramach realizacji zamówień publicznych. 6. Opracowywanie projektów regulaminów oraz procedur dotyczących zamówień publicznych. 7. Prowadzenie rejestrów z zakresu zamówień publicznych. 8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych. 9. Wykonywanie zadań dotyczących Okres zatrudnienia: od: 01.01.2021 r. do: 31.12.2021 r. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Praca na 3/4 etatu w godzinach 7:30-13:30
StPr/20/1233
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Szycie poszczególnych elementów wyrobów zgodnie z wymogami pracodowcy
StPr/20/1223
data rozpoczęcia pracy od 27.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

zgodnie ze stanowiskiem Miejsce wykonywania pracy - Skandynawia
StPr/20/1221
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2020
wynagrodzenie od 9 000 - 9 600 PLN

operator maszyn , wynagrodzenie adekwatne do umiejetności , praca w zgranym zespole
71/11/2020
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 000 PLN

Prowadzenie rekrutacji młodzieży do Hufca Pracy, realizacja procesu wychowania zgodnie z ustalonym programem, pozyskiwanie pracodawców w celu zabezpieczenia praktycznej nauki zawodu dla uczestników hufca pracy, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników.Rozwijanie zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wśród uczestników HP. Przygotowanie uczestników do udziału w różnego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych i sportowych. Stała kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży. Wykonywanie innych zadań statutowych OHP zleconych przez przełożonych.
StPr/20/6772
data rozpoczęcia pracy od 23.11.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Specjalista ds. ubezpieczeń
StPr/20/1204
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Opis stanowiska pracy : - pakowanie plastików laboratoryjnych - kompletowanie zamówienia - przygotowanie spakowanych produktów do wysyłki - dobra organizacja pracy - znajomość pakietu office - word - zamawianie i kontakt z kurierem Zainteresowanych proszę o przesyłanie ofert na maila: [email protected] Skontaktujemy się z wybranymi ofertami. www.genoplast.pl
StPr/20/1193
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN