Zamknij
Utrzymywanie porządku na terenach firmy, prace naprawcze i konserwacyjne w razie awarii np. kranu, zacięcie drzwi hotelowych.
StPr/21/1206
data rozpoczęcia pracy od 30.12.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Pomoc przy wytwarzaniu betonu i masy prefabrykowanej.
StPr/21/1207
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Przygotowywanie pizzy, dbanie o porządek na stanowisku pracy, współpraca z personelem
StPr/21/1214
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zgodnie ze stanowiskiem
StPr/21/1220
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2021
wynagrodzenie od od 18,3 do 20 PLN

prowadzenie wychowania przedszkolnego w grupie 3-4 latków
StPr/21/1217
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Ochrona życie i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Praca na terenie: powiatu starogardzkiego, województwa pomorskiego.
StPr/21/1202
data rozpoczęcia pracy od 03.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

spawanie konstrukcji i elementów stalowych ,przygotowanie materiałów do spawania ,prace ślusarskie
102/9/2021
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

terminowa realizacja zadań produkcyjnych , obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych , nadzór nad jakością finalną , pakowanie wyrobów gotowych
101/9/2021
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

obsługa maszyn sterowanych numerycznie ,konserwacja oraz utrzymanie w dobrym stanie maszyn
100/9/2021
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

praca biurowa , student mile widziany ,
99/9/2021
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
wynagrodzenie od od 4 100 PLN