Zamknij
REKLAMA

Czym jest CEIDG

00.00, 10.11.2022 materiał partnera
pixabay

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w którym prowadzona jest ewidencja działalności gospodarczej oraz gromadzone są informacje osobowe i dotyczące tej działalności.

Przeznaczenie CEIDG

CEIDG służy do weryfikacji tożsamości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także daje możliwość uzyskania informacji o danej osobie i jej działalności. Ponadto CEIDG służy do monitorowania rynku działalności gospodarczej oraz do badania struktury i dynamiki tego rynku. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, należy zarejestrować się w CEIDG. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie złożyć go w urzędzie gminy lub miasta, w którym siedziba firmy ma znajdować się. Po rejestracji w CEIDG należy pamiętać o comiesięcznym aktualizowaniu danych osobowych i dotyczących działalności gospodarczej. O tym można poczytać na https://przedsiebiorczosc-24.pl. Dane te mogą zostać zmienione na stronie internetowej CEIDG lub w urzędzie gminy, lub miasta.

Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest to rejestr prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki, w którym gromadzone są dane osobowe i dotyczące działalności gospodarczej podmiotów gospodarki narodowej. Informacje są dostępne przez internetowy serwis CEIDG. W CEIDG można zarejestrować działalność gospodarczą, a także aktualizować dane osobowe oraz informacje dotyczące prowadzonej działalności. Wpisy do CEIDG są bezpłatne. Dane w CEIDG są przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz wykonywania czynności administracyjnych związanych z jej rejestracją i prowadzeniem.

Podstawy prawne

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 730). Wpisy do CEIDG mogą dokonywać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także ich przedstawiciele ustawowi. Dane z CEIDG są udostępniane wyłącznie upoważnionym organom państwowym i samorządowym w zakresie ich działania lub wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa. CEIDG to także źródło wiedzy o działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki temu, że informacje są dostępne online, można łatwo i szybko sprawdzić, jakie firmy działają w danej branży w danej lokalizacji.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%