Zamknij
REKLAMA

Jak odliczyć stratę w podatkach

00.00, 11.11.2022 materiał partnera
pixabay

Dochód podatkowy to całkowity dochód minus całkowite koszty uzyskania przychodów. Stratę można odliczyć od dochodu, a następnie odliczyć od podatku dochodowego. Koszty przedstawiające stratę mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale mogą także zostać zaliczone do wydatków osobistych.

Odliczanie strat podatkowych

Odliczenie straty podatkowej jest możliwe tylko w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas stratę można odliczyć od dochodu uzyskanego w ciągu 5 lat, licząc od roku, w którym powstała. Aby odliczyć stratę, podatnik musi spełnić łącznie trzy warunki:

1) działalność musi być prowadzona przez cały rok, w którym powstała strata,

2) podatnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

3) nie może być również członkiem spółki cywilnej lub spółki jawnej.

Odliczenie straty podatkowej jest możliwe tylko w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas stratę można odliczyć od dochodu uzyskanego w ciągu 5 lat, licząc od roku, w którym powstała. Aby odliczyć stratę, podatnik musi spełnić łącznie trzy warunki:

1) działalność musi być prowadzona przez cały rok, w którym powstała strata,

2) podatnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

3) nie może być również członkiem spółki cywilnej lub spółki jawnej. O tym można przeczytać na https://preznefirmy.com.pl.

Warunki odliczenia straty

Stratę można odliczyć od dochodu w ramach tzw. kosztów uzyskania przychodu. Aby móc odliczyć stratę, należy spełnić łącznie następujące warunki:

- strata musi być poniesiona w ramach działalności gospodarczej,

- prowadzona działalność gospodarcza musi być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- podatnik nie może być rolnik ryczałtowym,

- do odliczenia straty można przystąpić dopiero po 5 latach prowadzenia działalności gospodarczej,

- strata odliczana jest od dochodu uzyskanego w kolejnym roku podatkowym.

Odliczenie straty od dochodu umożliwia art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów

Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni formularz podatkowy. W przypadku, gdy strata jest większa niż dochód, można odliczyć ją od dochodu w następnym roku podatkowym. Aby odliczyć stratę podatkową, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze, strata musi być udokumentowana. Po drugie, strata musi być poniesiona w ramach działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. Po trzecie, strata podatkowa może być odliczona tylko wtedy, gdy dochody uzyskane z tej samej działalności są wyższe niż koszty uzyskania tych dochodów.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%