Zamknij
REKLAMA

Rejestrowanie nowej fundacji

00.00, 22.11.2022 materiał partnera
Freepik

Aby założyć fundację, należy udać się do Kancelarii Notarialnej, która przeprowadzi całą procedurę. Notariusz przygotuje Akt Założycielski, który będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje na temat fundacji, w tym cel jej działania, sposób gromadzenia środków oraz ich wydatkowania.

Rejestracja fundacji

Następnie należy zarejestrować fundację w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz uzyskać numer NIP i REGON. Po tym etapie fundacja może rozpocząć swoją działalność. Pamiętaj, że fundacja musi prowadzić działalność non-profit, czyli taką, która nie ma na celu osiągnięcia zysku. Aby założyć fundację, należy udać się na stronę internetową KRS i wypełnić wniosek o rejestrację fundacji. Po złożeniu wniosku i uiszczeniu odpowiedniej opłaty, sąd wyda decyzję o rejestracji fundacji. Porady prawne w sprawie fundacji można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w którym fundacja ma swoją siedzibę. Więcej informacji na temat fundacji można znaleźć na stronie internetowej https://antykryzysowe-firmy.pl/category/prawo/.

Proces

Zakładanie fundacji to proces, który pozwala osobie fizycznej lub prawnej utworzyć fundację. Proces ten jest regulowany przez prawo i wymaga spełnienia określonych wymogów. W przypadku fundacji osobowej wymagane jest, aby jej cele były szczegółowo określone w statucie oraz że jej działalność była ograniczona do realizacji tych celów. Fundacja prawna z kolei musi mieć kapitał zakładowy, który może pochodzić z dobrowolnych wpłat osób fizycznych lub prawnych. Kapitał ten jest wykorzystywany na realizację celów statutowych fundacji. Celem fundacji może być wsparcie działalności charytatywnej, ochrona środowiska, edukacja lub badania naukowe. Zakładanie fundacji wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak opłata notarialna za podpisanie aktu notarialnego, koszty publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym i w jednej z gazet ogólnopolskich oraz koszt wpisu do rejestru fundacji.

Formalności

Założenie fundacji wiąże się ze spełnieniem szeregu formalności, takich jak:

- wybór celu działania fundacji,

- ustalenie sposobu finansowania fundacji,

- zebranie podpisów osób chętnych do współpracy przy jej tworzeniu,

- opracowanie statutu fundacji,

- uzyskanie zgody właściwego urzędu na jej działalność,

- złożenie wniosku o wpis do rejestru fundacji.

Osoba fizyczna lub prawna, która chce utworzyć fundację, musi spełnić określone wymogi i formalności. W przypadku fundacji osobowej wymagane jest, aby jej cele były szczegółowo określone w statucie oraz że jej działalność była ograniczona do realizacji tych celów. Fundacja prawna z kolei musi mieć kapitał zakładowy, który może pochodzić z dobrowolnych wpłat osób fizycznych lub prawnych. Kapitał ten jest wykorzystywany na realizację celów statutowych fundacji. Celem fundacji może być wsparcie działalności charytatywnej, ochrona środowiska, edukacja lub badania naukowe.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%