Zamknij
REKLAMA

Spotkanie SKB-ZP nt. pożyczek Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego dla małych i średnich firm z województwa pomorskiego

14:58, 26.10.2018 | K.C
REKLAMA
Skomentuj

24 października z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielką Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego - doradcą klienta Natalią Langowską, która zaprezentowała wachlarz instrumentów finansowych PFP skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego.

Pożyczka na zatrudnienie

Pierwszym produktem zaprezentowanym przez Panią Natalię była pożyczka na zatrudnienie przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, realizujących działania z zakresu poszukiwania, pozyskania i podniesienia kwalifikacji pracowników na terenie województwa.

Środki takiej pożyczki mogą być wykorzystane na finansowanie wydatków związanych w szczególności z poszukiwaniem i pozyskaniem pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowania i zamieszczania ogłoszeń o pracę, zatrudnieniem nowych pracowników i utworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym: koszty badań wstępnych, szkoleń, wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku, organizacją płatnych praktyk i staży dla uczniów, studentów, absolwentów, podniesieniem kwalifikacji pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych, podyplomowych, organizacją kursów językowych dla pracowników (m.in. języka polskiego), w tym kursów dedykowanych, relokacją pracowników, w tym: finansowanie kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego, zapewnienia żłobka lub przedszkola dla dzieci pracowników, czy też innych form opieki nad osobami zależnymi, otrzymaniem przez zagranicznych pracowników prawa stałego pobytu w Polsce, w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców, finansowanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola, punkty lub inne formy opieki, finansowanie kosztów związanych z wypoczynkiem pracowników i ich rodzin oraz pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi pracowników, w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowowych i innych. 

W ramach tego produktu dostępna jest pożyczka do 300 tys. zł na okres do 60 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie pożyczki na pokrycie wydatków na rzecz jednego pracownika nie przekroczy 100 tys. zł. Roczne oprocentowanie nominalne takiej pożyczki wynosi 0,93 proc. na warunkach pomocy de minimis. Za udzielenie pożyczki na zatrudnienie nie pobiera się prowizji ani opłat, nie jest wymagany także wkład własny pożyczkobiorcy.

Pożyczka turystyczna

Kolejnym produktem przedstawionym przez Panią Natalię była pożyczka turystyczna przeznaczona dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa pomorskiego wpisujące się w działalność związaną z usługami czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno-leczniczą.

Środki takiej pożyczki mogą być wykorzystane na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, w tym w szczególności do: wprowadzenia nowych usług lub produktów, poszerzenia oferty, podniesienia jakości, standardu oferty usług lub produktów, kompleksowości oferty lub wydłużenia okresu turystycznego. Finansowanie kapitału obrotowego możliwe jest do wysokości 20 proc. wartości pożyczki, przy czym dla pożyczek powyżej 500 tys. zł nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł.

 W ramach tego produktu dostępna jest pożyczka do 500 tys. zł na okres do 60 miesięcy oraz od 500 tys. zł do 750 tys. zł, na okres do 72 miesięcy - z możliwością zastosowania sezonowego systemu spłaty pożyczki lub do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Roczne oprocentowanie nominalne takiej pożyczki wynosi od 2,45 proc. w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i poziomu zabezpieczeń. Za udzielenie pożyczki turystycznej nie pobiera się prowizji ani opłat, nie jest wymagany także wkład własny pożyczkobiorcy.

Mała pożyczka

Mała pożyczka to produkt przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa pomorskiego z wyłączeniem części Obszaru Metropolitalnego Gdańska – Gdyni – Sopotu, tj. gmin miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Tczew, Wejherowo, Władysławowo oraz gmin: Cedry Wielkie, Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Przodkowo, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo oraz Żukowo.

Środki takiej pożyczki mogą być wykorzystane na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, przy czym finansowanie kapitału obrotowego możliwe jest do wysokości 20 proc. wartości pożyczki.

W ramach tego produktu dostępna jest pożyczka do 250 tys. zł na okres do 60 miesięcy, w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Roczne oprocentowanie nominalne takiej pożyczki wynosi od 2,45 proc. w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i poziomu zabezpieczeń. W przypadku startupów, tj. nowych przedsiębiorców działających na runku nie dłużej niż 24 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne wynosi 1,85 proc. Za udzielenie pożyczki turystycznej nie pobiera się prowizji ani opłat, nie jest wymagany także wkład własny pożyczkobiorcy.

Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa

Mikropożyczka oraz pożyczka rozwojowa przeznaczone są dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia rozwojowe na terenie województwa pomorskiego. W ramach udzielanych pożyczek finansowane mogą być przedsięwzięcia rozwojowe w celu poprawy potencjału konkurencyjnego oraz zdolności do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi zwiększające produktywność.

Środki takich pożyczek mogą być wykorzystane m.in. na wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnianie wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizację środków produkcji, adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności czy wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy. Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwy jest do wysokości 10 proc. kwoty udzielonej pożyczki.

W ramach pożyczki rozwojowej dostępne są pożyczki od 100 tys. zł do 300 tys. zł. Nabór wniosków na mikropożyczkę do 100 tys. zł zakończył się z dniem 21 sierpnia 2018 r. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Roczne oprocentowanie nominalne wynosi od 2,45 proc. w zależności od ratingu przedsiębiorstwa i poziomu zabezpieczeń. W przypadku startupów oraz przedsiębiorstw realizujących inwestycję na obszarze o niskim poziomie aktywności gospodarczej roczne oprocentowanie nominalne wynosi 1,85 proc., natomiast dla przedsiębiorstw spełniających dwa ww. kryteria łącznie - 0,93 proc. Za udzielenie pożyczki turystycznej nie pobiera się prowizji ani opłat, nie jest wymagany także wkład własny pożyczkobiorcy.

Pożyczka kapitał na start

Pożyczka kapitał na start to mikropożyczka do 50 tys. zł przeznaczona dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, które w okresie 12 miesięcy przed ubieganiem się o pożyczkę nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Środki takiej pożyczki mogą być wykorzystane na cele inwestycyjne, cele obrotowe lub cele inwestycyjno-obrotowe związane z zakładaną działalnością gospodarczą, m.in. zakup wyposażania i środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, zakup wartości niematerialnych i prawnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych i usługowych, pokrywanie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów mediów, czynszu, poza finansowaniem pożyczek lub linii kredytowych.  

Maksymalna kwota pożyczki to 50 tys. zł. Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy, w tym do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału. Roczne oprocentowanie nominalne wynosi 1 proc. na warunkach pomocy de minimis. Za udzielenie pożyczki turystycznej nie pobiera się prowizji ani opłat, nie jest wymagany także wkład własny pożyczkobiorcy. 

(K.C)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© gst24.pl | Prawa zastrzeżone